ALATI ZA
MIGRENU  

Praćenje i nadziranje vaše migrene može vam pomoći da razumijete tu bolest, dati vam predodžbu o tome koji su vaši okidači te koliko dugo može trajati napad.

Alati navedeni u nastavku omogućuju vam da pratite svoje napade i ispitate utjecaj migrene na svoj život.

 

UPITNIK

PROCJENA
UTJECAJA
MIGRENE

Izradite vlastiti holistički prikaz kroz 360 dana na način na koji migrena utječe na vaš život.

Ovaj je alat namijenjen odraslim osobama koje boluju od migrena.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Informacije u ovom alatu služe isključivo u edukativne svrhe. Alat nije namijenjen za uporabu pri dijagnozi bolesti ili drugih stanja, kao ni za liječenje, ublažavanje, terapiju ili prevenciju bolesti.


POPRATNI MATERIJALI

VODIČ ZA
RAZGOVOR S
LIJEČNIKOM

Može biti teško objasniti liječniku kako migrena utječe na Vas te se u konačnici možete osjećati kao da vas liječnik ne razumije.

Kada razgovarate sa svojim liječnikom, tri su ključne stvari koje treba znati o vašoj migreni: broj napada migrene i broj dana kada ste osjećali migrenu, lijekovi za migrenu koje uzimate te kako migrena utječe na vaš život.

Vodič za razgovor s liječnikom može vam pomoći da vodite smisleniji i produktivniji razgovor o migreni.

APLIKACIJA

MIGRAINE
BUDDY

Više od dnevnika migrene

Migraine Buddy* pomaže korisnicima da zabilježe i prepoznaju okidače, simptome, učestalost i trajanje te intenzitet boli i lokaciju svojih migrena, kao i druge životne čimbenike i lijekove koje eventualno uzimaju. Ova aplikacija potom vam daje točan i lako čitljiv sažetak koji možete ponijeti sa sobom na sljedeći pregled.

*Aplikacija u vlasništvu i pod kontrolom tvrtke Healint Pte. Ltd.

POVRATAK NA VRH