PRAVILA ZAŠTITE
PRIVATNOSTI

OTVORITE SVE / PRIKLJUČITE SVE

Pravila zaštite privatnosti 

Ovom internetskom stranicom www.migrena.hr  (dalje u tekstu: Stranica) upravlja društvo:

NOVARTIS HRVATSKA d.o.o.
Radnička cesta 37 B
10 000 Zagreb
(dalje u tekstu: Novartis)

Novartis je povezano društvo, u smislu Zakona o trgovačkim društvima, sa društvom Novartis Pharma AG iz Švicarske koji – sa ostalim neposredno ili posredno povezanim društvima, podružnicama i predstavništvima osnovanim diljem svijeta – čini Novartis grupu povezanih društava (dalje u tekstu: Novartis Grupa).

Ova Pravila odnose se na osobne podatke koje korištenjem ove Stranice prikuplja i obrađuje Novartis u svojstvu voditelja obrade. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših osobnih podataka ili Vašim pravima možete pisati:

Službeniku za zaštitu osobnih podataka Novartis Grupe, putem e-maila:
global.privacy_office@novartis.com
ili
NOVARTIS HRVATSKA d.o.o.
Radnička cesta 37 B
10 000 Zagreb
n/r koordinator za vezu sa Službenikom za zaštitu osobnih podataka Novartis Grupe
putem e-maila: zastita.podataka@novartis.com

Ova Pravila pojašnjavaju načine na koje prikupljamo, čuvamo i upotrebljavamo osobne podatke o osobama koje posjete ovu Stranicu.

 

1. Ažuriranje Pravila  

Vaše osobne podatke ćemo obrađivati  u skladu s Pravilima koja su bila na snazi u vrijeme prikupljanja.

Pridržavamo pravo povremenih izmjena ovih Pravila bez obveze prethodog obavještavanja, sa svrhom praćenja tehnološkog napretka i kada su izmjene uvjetovane zakonodavnim ili regulatornim promjenama kao i radi usklađivanja sa dobrim poslovnim praksama.

O svim takvim promjenama obavijestiti ćemo Vas unosom datuma stupanja na snagu posljednje izmjene koji se nalazi na početku Pravila.

2. Dodatne informacije  

Ova Pravila se nalaze  na našoj početnoj Stranici i dostupna su na svim mjestima na kojima  stranici se prikupljaju osobni podaci. Na takvim mjestima prikupljanja podataka mogu se nalaziti dodatne informacije o svrsi obrade osobnih podataka, kada je to potrebno.

3. Što je „osobni podatak“?  

Pojam „osobni podatak” koji se koristi u ovim Pravilima  odnosi se na podatke pomoću kojih Vas možemo identificirati kao što su Vaše ime, datum rođenja, adresa e-pošte, poštanska adresa ili telefonski broj.

4. Pravni temelj i svrha obrade  

Radi zaštite Vaše privatnosti, ovu Stranicu možete koristiti i bez davanja bilo kakvih osobnih podataka.  Ipak, napominjemo da je moguće da bez Vašeg davanja zatraženih osobnih podataka možda nećete moći ostvariti pristup određenim dijelovima Stranice i  možda nećemo moći odgovoriti na Vaš upit.

Osobne podatke obrađujemo samo kada postoji valjani pravni temelj za takvu obradu, odnosno:

1. radi ispunjenja Novartisovih legitimnih poslovnih interesa, npr.:
a. analize korištenja Stranice radi unapređenja sadržaja Stranice i poboljšanja usluge,
b. radi prilagodbe Stranice i komunikacije preferencijama korisnika,

2. na temelju Vaše privole npr:
a. radi odgovora na Vaša pitanja putem Stranice, u kojem slučaju ćemo prikupljati samo one osobne podatke koje nam sami dadete unosom u odgovarajuća polja u obrascima registracije, upitnicima i slično,
b. radi davanja informacija ili usluga koje bi Vas mogle zanimati,
c. kako bismo mogli postavljati kolačiće i slične tehnologije, kao što je opisano u nastavku, u poglavlju o korištenju kolačića,

3. radi ispunjavanja pravnih obveza Novartisa koje proizlaze iz primjenjivih zakona, osobito u slučaju odgovaranja na zahtjeve i naloge nadležnih tijela.

5. Dijeljenje osobnih podataka  

Nećemo prodavati, dijeliti ili na drugi način distribuirati Vaše osobne podatke trećim osobama osim u sljedećim slučajevima kada Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni sljedećim primateljima:

a. povezanim društvima Novartis Grupe  širom svijeta

b. trećim osobama koje djeluju za Novartis ili  u  ime Novartisa radi dodatne obrade u skladu sa svrhom/svrhama u koje su podaci izvorno prikupljeni ili mogu biti na drugi način zakonito obrađivani, primjerice radi isporuke usluga, vrednovanja korisnosti ove Stranice, marketinga, upravljanja podacima ili tehničke podrške. Te treće osobe sklopile su ugovor s nama prema kojemu osobne podatke jedino upotrebljavaju u dogovorene svrhe, a ne radi prodaje Vaših podataka trećim osobama ili otkrivanja trećim osobama osim u skladu sa zakonom, našim dopuštenjem ili na način određen u ovim Pravilima.

c. kupcima ili potencijalnim kupcima Novartisovog poslovanja, u cjelini ili djelomičnog, na koje se odnosi ova Stranica i njihovim savjetnicima,

d. državnim tijelima, kada je to propisano zakonom ili potrebno radi zaštite Novartisovih legitimnih interesa.

6. Međunarodni prijenosi  

Na prijenose osobnih podataka unutar Novartis Grupe primjenjuju se Obvezujuća korporativna pravila kao sustav načela, pravila i alata, koje pruža Europsko pravo, sa svrhom osiguranja efikasnih razina zaštite osobnih podataka u okviru prijenosa osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske.

U slučaju prijenosa osobnih podataka primateljima i trećim osobama u državama izvan EGP-a, uključivo i državama koje nisu obuhvaćene odlukom o primjerenosti Europske komisije, Novartis će osigurati odgovarajuće zaštitne mjere (primjerice, standardne ugovorne klauzule odobrene u Europskoj uniji, angažman izvršitelja iz SAD-a sa certifikatom „Štita privatnosti“ i slično)  sa svrhom osiguranja da primatelji podataka u takvim državama osiguraju razinu zaštite osobnih podataka u skladu sa standardima koji se primjenjuju u EGP-u odnosno u Hrvatskoj.

7. Razdoblje čuvanja  

Vaše osobne podatke čuvati ćemo onoliko dugo koliko je to nužno radi postizanje svrhe u koju su prikupljeni ili u svrhu poštivanja pravnih ili zakonskih zahtjeva.

Vaši osobni podaci pohranit će se na period od  5 godina nakon Vaše posljednje interakcije s nama, a nakon toga razdoblja će se arhivirati za slučaj zahtjeva ili upita.

8. Pravila o korištenju kolačića 

ŠTO JE KOLAČIĆ? Kolačići su mali tekstualni zapisi koji se šalju na Vaše računalo kada posjetite internetsku stranicu. Kolačići na internetskim stranicama povezanih društava Novartis Grupe imaju više funkcija, primjerice, omogućavanje Vaše učinkovite navigacije između stranica, pohrana Vaših preferencija i općenito poboljšavanje vašeg korisničkog iskustva.

Direktiva EU-a 2009/136/EZ određeno je da možemo pohranjivati kolačiće na Vašem uređaju ako su nužni za rad Stranice, ali da kod svih ostalih za pohranu trebamo Vaše odobrenje.

Novartisove stranice mogu se koristiti nekim kolačićima koji nisu nužni za njihov rad. Ne činimo to da bismo pratili pojedinačne korisnike ili ih identificirali, već da bismo stekli korisno znanje o tome kako se stranice upotrebljavaju tako da ih možemo i dalje poboljšavati za naše korisnike. Bez znanja koje stječemo od sustava koji se koristi tim kolačićima ne bismo mogli pružati uslugu koju pružamo.

VRSTE KOLAČIĆA KOJE KORISTIMO:

a. Ako odlučite podesiti jezik, veličinu slova ili određenu verziju stranica (npr. visoki kontrast), upotrebljavamo „kolačiće za prilagođavanje korisničkog sučelja”. Kada se jednom odrede, ne trebate ponovno određivati svoje preferencije prilikom nove posjete stranicama.

b. Ako upotrebljavate dijelove stranica koji se koriste registracijom radi pristupa sadržaju, na Vaše računalo postavit ćemo „kolačić za autentifikaciju”. Time Vam se omogućava da napustite te dijelove stranica i ponovno se vratite na te dijelove bez ponovne autentifikacije.

c. Ako je na Vaše računalo instaliran Adobe Flash (na većini računala jest) i koristite se softverom za video reprodukciju, pohranit ćemo „flash kolačić” na Vaše računalo. Ti se kolačići upotrebljavaju radi pohrane podataka potrebnih za reprodukciju video ili audio sadržaja i pohrane korisnikovih preferencija.

d. Novartis želi razumjeti kako se posjetitelji koriste našim internetskim stranicama koristeći usluge internetske analitike. Oni broje posjetitelje i govore nam pojedinosti o sveukupnom ponašanju posjetitelja – kao što je identificiranje ključnih riječi tražilice koje su dovele korisnika do Stranica, tipično trajanje zadržavanja na Stranicama i prosječan broj stranica koje posjetitelj pogleda. U tu svrhu, na Vaše računalo postavljamo „kolačić analitike prve osobe”.

e. Radi praćenja internetske statistike možemo također upotrijebiti usluge kao što je Google Analytics. U tom slučaju, Google će na Vaše računalo staviti „kolačić treće osobe”. Isto vrijedi kada upotrebljavamo Google Maps.

Svi podaci prikupljeni upotrebom tih kolačića pohranjuju se i njima upravlja Novartis ili povezano društvo Novartis Grupe.

Za više informacija o tome kako se obratiti Novartisu, možete nam se obratiti na uvodno navedene kontakte.

KAKO KONTROLIRATI KOLAČIĆE. Ako ne želite primati kolačiće, možete prilagoditi svoj pretraživač tako da Vas obavijesti kada mu se kolačići šalju ili možete u potpunosti odbiti kolačiće. Također možete izbrisati kolačiće koji su već poslani.

9. Osobni podaci i djeca  

Ova Stranica je namijenjena osobama starijim od 18 godina

Nećemo svjesno prikupljati, upotrebljavati ili otkrivati osobne podatke maloljetnika mlađih od 18 godina bez pribavljanja prethodne privole osobe s roditeljskom dužnosti (npr. roditelj ili skrbnik) putem izravnog kontakta izvan interneta. Dat ćemo roditelju (i) obavijest o određenim vrstama osobnih podataka koji se prikupljaju od maloljetnika, i (ii) priliku za podnošenje prigovora na svako daljnje prikupljanje, upotrebu ili pohranu takvih informacija. Pridržavamo se zakona o zaštiti djece.

10. Koja su Vaša prava?  

Uz primjenu ograničenja koja mogu biti utemeljena na važećim zakonima, uvijek imate sljedeća prava:

  • pravo ispravljanja ili pravo brisanja svih Vaših pogrešnih ili nepotpunih osobnih podataka;

  • pravo podnošenja u svako doba zahtjeva za isključivanje sa mailing liste primatelja bilo kojih promotivnih materijala (npr. ako ste se prijavili za primanje newslettera, komercijalnih e-mailova ili drugih obavijesti Novartisa ali ste se predomislili).  To će biti navedeno na dnu svake poruke e-pošte koju primite od nas;

  • pravo dobivanja informacija o obrađivanju Vaših osobnih podataka, uključivo i pravo pristupa osobnim podacima danih Novartisu;

  • u nekim slučajevima, pravo ulaganja prigovora na obradu Vaših osobnih podataka iz opravdanih razloga;

  • pravo da ne budete pogođeni odlukama koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi podataka sa ciljem procjene određenih osobnih aspekata koji se odnose na Vas, kao što su analitički podaci koji se temelje na ponašanju. U dijelu ovih Pravila o korištenju kolačića možete pročitati više informacija o ostvarivanju tog prava ako je naznačeno da se upotrebljavaju kolačići;

  • ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli ili je obrada nužna za izvršavanje ugovora,  imate pravo na prenošenje tih osobnih podataka drugoj osobi ili, ako je to tehnički izvedivo za nas, drugoj kompaniji;

  • pravo podnošenja pritužbe nacionalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka; i

  • pravo na povlačenje privole za obradu Vaših osobnih podataka, bez ikakvih posljedica.

Sva Vaša pitanja i zahtjeve vezana uz ostvarivanje navedenih prava  molimo pošaljite putem izbornika „Kontakt“ na Stranici koju ste posjetili, ako se takav izbornik nalazi na Stranici, ili slanjem zahtjeva poštom Novartisovom uvodno navedenom kontaktu za zaštitu osobnih podataka.

POVRATAK NA VRH