UVJETI I
ODREDBE

OTVORITE SVE / PRIKLJUČITE SVE

UVJETI KORIŠTENJA  

Datum stupanja na snagu: (datum pokretanja stranice + nakon toga, datum posljednje izmjene)

Ovom internetskom stranicom upravlja društvo:

NOVARTIS HRVATSKA d.o.o.
Radnička cesta 37 B
10 000 Zagreb
(dalje u tekstu: Novartis)

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom internetskom stranicom i uvjetima njezinog korištenja, možete pisati uvodno navedenu adresu ili putem e-maila na:

migrena.hrvatska@novartis.com

1. PRIHVAĆANJE  

Svako  pristupanje i korištenje internetske stranice www.migrena.hr (dalje u tekstu: Stranica) podliježe ovimuvjetima korištenja i primjenjivim zakonima.

Pridržavamo pravo povremenih izmjena ovih uvjeta korištenja bez obveze prethodog obavještavanja. O svim takvim promjenama obavijestiti ćemo Vas unosom datuma stupanja na snagu posljednje izmjene koji se nalazi na početku uvjeta korištenja (detaljnije o promjenama, pogledajte niže poglavlje 9). Promijenjeni uvjeti korištenja zamjenjuju ranije uvjete od datuma stupanja na snagu posljednje izmjene.

2. MEDICINSKI PODACI / STANJA  

Podatke na ovoj Stranici daje Novartis isključivo u svrhu informiranja o bolesti.  

AKO IMATE ZDRAVSTVENIH PROBLEMA, ODMAH SE JAVITE SVOM LIJEČNIKU ILI PRUŽATELJU ZDRAVSTVENIH USLUGA. NIŠTA ŠTO JE SADRŽANO NA OVOJ STRANICI NE PREDSTAVLJA NITI SE MOŽE TUMAČITI KAO DAVANJE KONKRETNIH MEDICINSKIH SAVJETA, DIJAGNOZA, NAČINA LIJEČENJA ILI PREPORUKA.

Prilikom donošenja odluke o propisivanju lijekova, medicinskih ili drugih proizvoda, zdravstveni radnici se trebaju oslanjati isključivo na informacije o lijeku sadržane u sažetku opisa svojstava lijeka i uputi o lijeku odobrenima u Republici Hrvatskoj, a ne na sadržaj ove Stranice ili Internet stranica do kojih je moguć pristup s ove Stranice.

Novartis će odgovoriti na upite koje upute Vaši kvalificirani zdravstveni djelatnici i dati im informacije u skladu svažećim zakonima.

3. KORIŠTENJE INFORMACIJA  

Ovu Stranicu i njezin sadržaj (npr. bilo koji tekst, sliku, zvučni i video zapis, dalje u tekstu: „Informacije“) možete koristiti isključivo za vlastite potrebe i u nekomercijalne svrhe. Sadržaj Stranice, u cijelosti ili bilo koje pojedinačne Informacije, ne smiju se kopirati, distribuirati, mijenjati, prenositi, ponovno upotrebljavatiili objavljivati ni koristiti bez prethodnog pisanog odobrenja Novartisa.

Prilikom preuzimanja (eng. download) bilo kojih Informacija sa Stranice, morate zadržati i reproducirati svaku i sve obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva na tim Informacijama. Osim ako drugačije nije navedeno na Stranici, uvijek trebate pretpostaviti da je sve što vidite ili pročitate na ovoj Stranici zaštićeno pravima intelektualnog vlasništva (i srodnim pravima, ako je primjenjivo),i da se ne smije koristiti ni na koji način, osim u skladu s ovim uvjetima korištenja , bez prethodnog pisanog odobrenja društva Novartis.

Osim ako nije drugačije navedeno u ovom stavku, Novartis ne daje nikakva jamstva niti izjavljuje da se korištenjem Informacija sadržanih na ovoj Stranici ne mogu vršiti povrede  prava trećih osoba koje nisu u vlasništvu Novartisa i drugih društava povezanih u okviru Novartis Grupe – za potrebe ovih Uvjeta korištenja, pojam Novartis Grupa znači sva neposredno ili posredno povezana društva, podružnice ili predstavništva diljem svijeta, u smislu Zakona o trgovačkim društvima, sa društvom Novartis Pharma AG iz Švicarske. Uz izuzetak prethodno navedenog ograničenog odobrenja, korištenjem Stranice ne stječete nikakvo pravo intelektulnog vlasništva niti koje drugo pravo ili licencu na Informacijama Novartisa ili bilo koje treće osobe.

4. ŽIGOVI I DRUGA ZAŠTIĆENA PRAVA  

Trebate pretpostaviti da su svi nazivi proizvoda koji se pojavljuju na Stranici, bez obzira jesu li napisani velikim slovom, kurzivom ili prikazom zaštićenog znaka , žigovi društva Novartis tj. društava Novartis Grupe. Korištenje tih žigova, tvrtke i logotipa Novartis je izričito zabranjeno.

Ova Stranica također može sadržavati ili upućivati na druga zaštićena prava kao što su, primjerice, patenti, zaštićene vlastite informacije njihovih nositelja/vlasnika, tehnologije, proizvode, postupke ili druga vlastita prava društva Novartis i/ili trećih osoba.

Korištenjem Stranice ne stječete nikakvo pravo na takvim žigovima, neobjavljenim informacijama sa tržišnom vrijednosti, tehnologijama, proizvodima, postupcima i ostalim vlastitim pravima Novartisa i/ili bilo kojih trećih osoba.

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI  

Novartis nastoji osigurati točnost i ažurnost Informacija na ovoj Stranici, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili cjelovitosti tih Informacija i ne odgovara za bilo kakve greške ili propuste vezane uz sadržaj ove Stranice.

Novartis pridržava pravo izmjene sadržaja ove Stranice i pravo ukidanja Stranice u bilo koje vrijeme iz bilo kojeg razloga i bez prethodne obavijesti i isključuje svaku odgovornost za posljedice takvih izmjena.

SVE SE INFORMACIJE DAJU „U POSTOJEĆEM STANJU”. NOVARTIS NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA U POGLEDU POTPUNOSTI ILI TOČNOSTI INFORMACIJA NA OVOJ STRANICI ILI NJIHOVIH MOGUĆIH UPOTREBA. STOGA SVI KORISNICI MORAJU PAŽLJIVO OCIJENITI TE INFORMACIJE. NI NOVARTIS ,NI BILO KOJE DRUGO DRUŠTVO IZ NOVARTIS GRUPE NITI BILO KOJA OSOBA UKLJUČENA UOSMIŠLJAVANJE, IZRADU ILI ODRŽAVANJE OVE STRANICE NISU ODGOVORNI ZA BILO KOJU IZRAVNU, SLUČAJNU, NAKNADNU, NEIZRAVNU ILI KAZNENU ŠTETU PROIZAŠLU KOJA NASTANE ZBOG PRISTUPA, KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVE STRANICE ILI BILO KOJIH GREŠAKA ILI PROPUSTA U SADRŽAJU STRANICE.

Novartis također nije odgovoran za bilo kakvu štetu nanesenu Vašoj računalnoj opremi ili za viruse koji mogu zaraziti Vašu računalnu opremu uslijed Vašeg pristupanja ovoj Strani. Ništa na ovoj Stranici nije poziv niti ponuda za  trgovanje vrijednosnim papirima bilo kojih društava Novartis Grupe na bilo kojim tržištima..

Posebice, stvarni rezultati i događaji mogu biti značajno različiti od svake prognoze, mišljenja ili očekivanja izraženog na ovoj Stranici i potencijalni investitori se ne bi smjeli  oslanjati na ranija kretanja cijena vrijednosnih papira prilikom donošenja odluka o ulaganjima.

6. POVEZNICE S DRUGIM STRANICAMA  

Ova Stranica može sadržavati poveznice sa stranicama trećih osoba, ali isključivo kao pogodnost za korisnika Stranice. Radi izbjegavanja dvojbi, postavljanje takvih poveznica ne može se tumačiti niti predstavlja  Novartisovo odobravanje takvih internetskih stranica Stoga Novartis ne odgovara ni za kakve gubitke ili štete koje mogu nastati zbog korištenja takvih stranica.

Nastojat ćemo Vas obavijestiti kada napuštate ovu Stranicu da stranice trećih osoba mogu imati različite uvjete korištenja i pravila zaštite privatnosti.

Ipak, stranice do kojih se dolazi poveznicama nisu pod kontrolom Novartisa, pa stoga ni Novartis niti bilo kojeg društva Novartis Grupe ne odgovara za sadržaj bilo kojih tako povezanih stranica ili bilo koje poveznice sadržane na tako povezanim stranicama ili bilo koju izmjenu ili ažuriranje takvih stranica. Novartis ne odgovara za poveznice sa Stranice prema drugim stranicama i osobito ne odgovara za  točnost ili zakonitost njihovog sadržaja. Novartis ne odgovara ni za kakve povrede ili propuste vezane uz zaštitu privatnosti na internetskim stranicama trećih osoba.

7. POVEZNICE NA OVU STRANICU  

Novartis nije pregledao nijednu ili sve internetske stranice trećih osoba koje sadrže poveznice na ovu Stranicu i ne odgovara za sadržaj nijedne takve stranice izvan ove Stranice i nijednih drugih stranica povezanih s ovomStranicom.

Ako sa Vaše internetske stranice želite postaviti poveznicu sa ovom Stranicom, to smijete učiniti isljučivo povezivanjem sa početnom stranicom i pod uvjetom da to učinite na pošten i zakonit način, ne šteteći i ne iskorištavajući Novartisov ugled. Ne smijete uspostaviti poveznicu na takav način da se sugerira bilo kakav oblik udruživanja, odobravanja ili podržavanja.

Novartis pridržava pravo povlačenja odobrenja uspostavljanja poveznica bez prethodne obavijesti. Bez Novartisovog prethodnog pisanog odobrenja ne smijete uspostaviti poveznicu ni na jednu drugu stranicu unutar ove Stranice. Također je zabranjeno, bez Novartisovog prethodnog pisanog odobrenja,citiranje ili upotreba jednog ili više dijelova ove Stranice na stranicama bilo koje treće osobe.

8. PRIMJENJIVO PRAVO  

Na ove uvjete korištenja i Vaše korištenje Stranice primjenjuje se hrvatsko pravo, a u slučaju bilo kakvog spora nadležni su hrvatski sudovi.

9. IZMJENE  

Novartis pridržava pravo u svakom trenutku, prema vlastitoj diskreciji i bez prethodne najave ukinuti ovu Stranicu  ili izmijeniti ove uvjete korištenja.

Smatrati će se da ste daljim korištenjem Stranice nakon takvih izmjena,  bezuvjetno i u potpunosti razumjeli, i prihvatili i da smatre obvezujućim nove uvjete korištenja Stranice . Stoga Vas pozivamo da  povremeno provjeravate sadržaj uvjeta korištenja, kako biste se upoznali sa sadržajem eventualnih promjena i važećim uvjetima korištenja.

10. SALVATORNA KLAUZULA  

Ako se utvrdi da je bilo koji dio ovih uvjeta korištenja ništetna, ništetna odredbaneće utjecati na provedivost ili bilo koji drugi dio ili odredbu ovih uvjeta korištenja.

POVRATAK NA VRH